AKTUALIZACJA „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

pfron_wersja_podstawowa_rgb01.jpg

W związku z otrzymaniem szczegółowych wytycznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczących realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim informuje, iż odstępuje się od wymogu przedkładania wraz z wnioskiem załączników wymienionych we wcześniejszym komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej PCPR w Lwówku Śląskim.

W celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. programu należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim (poprzez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną) wypełniony druk wniosku, do pobrania od adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/

Równocześnie informujemy, iż wypłata przyznanego dofinansowania możliwa jest jedynie
w formie przelewu bankowego.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wskazanie we wniosku danych rachunku bankowego Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.

Rozpatrzenie wniosków oraz wypłata dofinansowania nastąpi po zawarciu umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Lwóweckim oraz po przekazaniu środków PFRON na rachunek bankowy Realizatora.

Opublikowano: 12 maja 2020 08:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 162

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl