Komunikat
Przejdź do nowej strony:       http://pcpr-lwowekslaski.idcom-web.pl/


Aktywny Samorząd 2016


Images: pefron.gif

 

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD – OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ponownie zaprasza do składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w roku 2016. Nabór wniosków w ramach modułu I odbywa się do 30 sierpnia 2016 roku, natomiast wnioski w ramach modułu II za II półrocze roku akademickiego 2016/2017 należy składać do dnia 10 października 2016 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu (75) 782-56-41 lub osobiście w siedzibie tutejszego Centrum w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4.


Druki do pobrania w zakładce: Aktywny Samorząd 2016


Szczegóły programu Aktywny Samorząd 2016


Zaproszenie na program korekcyjno-edukacyjny

Zaproszenie do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym adresowanym do osób stosujących przemoc w rodzinie 2016 roku


Czytaj więcej...


Oświadczenie uczestnika - pobierz


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 25 maja 2016 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Halny" w Kamieniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Celem imprezy była integracja i wzajemne wsparcie rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród lokalnej społeczności. W ramach spotkania zorganizowane zostały zabawy na świeżym powietrzu

wraz z poczęstunkiem dla uczestników.

Wśród zaproszonych gości znalazły się rodziny zastępcze z terenu powiatu lwóweckiego, sponsorzy oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz osób potrzebujących.

Pragniemy jeszcze raz złożyć serdeczne życzenia dla osób i rodzin sprawujących pieczę zastępczą na terenie naszego powiatu. Aby każdy dzień przynosił Wam satysfakcję z pełnionej funkcji, a uśmiechy dzieci były najlepszym podziękowaniem.

Składamy podziękowania sponsorom, dzięki którym mogliśmy cieszyć się wspólnym świętowaniem Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Galeria zdjęć...


XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Dnia 7 kwietnia 2016r. została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od czternastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd ponad 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy uczestniczą w programie od siedmiu edycji.
Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XV edycji i jej haromonogram.


Jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.


Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są on-line. Formularze dla kandydatów będą aktywne od 1 lipca 2016 r. Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2016 r.


Informacja

W związku z zarządzeniem informuje się, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim dnia 27 maja 2016r. jest nieczynne.

Treść ogłoszenia poniżej:

ogłoszenie dot. zarządzenia ws. dnia wolnego

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim informuje o prowadzonej rekrutacji do Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planuje się, iż realizacja ww. programu rozpocznie się od dnia
11 lipca 2016r.

Celem Programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz postawy partnerstwa
i poszanowania wobec domowników, w tym nauczenia samokontroli osoby stosującej przemoc w rodzinie.


Program skierowany jest do mieszkańców powiatu lwóweckiego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Powiatowym Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 -2020.

Ewentualnych kandydatów prosimy wskazać w terminie do dnia 1 lipca 2016r. wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu.


Informacji na temat ww. programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, przy ul. Szpitalnej 4, pok. 108 oraz pod numerem telefonu 796-676-223.


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze z terenu powiatu lwóweckiego oraz wychowanków Domu dla Dzieci "Nadzieja" w Lubomierzu do udziału w DNIU RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO, który odbędzie się dnia 25 maja 2016 r. w godz. 13.00 - 17.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Halny" w Kamieniu.
Celem imprezy jest integracja i wzajemne wsparcie rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród lokalnej społeczności.
W ramach spotkania zorganizowane zostaną zabawy na świeżym powietrzu wraz z poczęstunkiem dla uczestników.


Szkolenie w zakresie uzależnień

Dnia 27.04.2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim odbyło się szkolenie z zakresu uzależnień i współuzależnionych. Spotkanie skierowane było do osób i rodzin sprawujących pieczę zastępczą na terenie powiatu lwóweckiego. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
- Jak rozpoznać, że dziecko wchodzi w uzależnienia. Wczesna interwencja w domu.
- Mechanizmy uzależnienia - regulacja uczuć.
- Narkotyki, alkohol, dopalacze i nikotyzm.
- Internet, gry, portale społecznościowe.
- Sieć pomocowa instytucji i osób.
Szkolenie poprowadził Pan Aleksander Krzysztof Matusiak - doświadczony terapeuta z zakresu uzależnień.

Galeria zdjęć...

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Zdjęcie użytkownika Pcpr Lwówek ŚLąski.SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH !!!
Informujemy, że w dniu 27.04.2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4 (II piętro) odbędzie się szkolenie
w zakresie uzależnień i współuzależnionych. Organizatorem spotkania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Szkolenie poprowadzi Pan Aleksander Matusiak - terapeuta Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Jeleniej Górze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 


Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano w sekund: 0.02
333,424 Unikalnych wizyt