Realizacja Projektu - Grudzień 2014

Kończy się siódmy rok realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim projektu pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od początku realizacji projektu, czyli od 2008 roku uczestniczyło 156 osób, wśród których były osoby: niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczące się, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej.

W 2014 roku projekt obejmował 20 osób. Działania zrealizowane w ramach instrumentów to: turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, doradztwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, kurs prawa jazdy kat. B+E, kurs opiekun osób starszych z podstawową znajomością języka niemieckiego, kursu wizażu i stylizacji paznokci, kurs operator koparko-ładowarki, kurs operator wszystkich wózków widłowych wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych, a także dwutygodniowy wyjazdowy zespół ćwiczeń rehabilitacyjno-usprawniających. Uczestnicy projektu mogli skorzystać również z  trzydniowych warsztatów socjologicznych.

Udział w instrumentach aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej, społecznej i zawodowej przyczynia się do uzyskania możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności społecznych. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu, w formie nabywania nowych umiejętności przydatnych podczas aktywnego poszukiwania pracy, poszerzania wiedzy z zakresu radzenia sobie z trudnymi i kryzysowymi sytuacjami życia codziennego.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłorocznym projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia formularza rekrutacyjnego (formularz dostępny na stronie internetowej www.pcpr.powiatlwowecki.pl oraz w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim)

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

75 782 30 73, 75 782 56 41, 75 782 56 17 w godzinach pracy PCPR w Lwówku Śląskim.Realizacja Projektu - Listopad 2014

logo_poklgif [780x126]

NFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W LISTOPADZIE 2014 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dnia 7 listopada zatwierdzony został wniosek o płatność za okres od lipca do września 2014r. W ramach tego projektu w miesiącu listopadzie 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Prowadzenie prawa jazdy kat. B+E dla 1 osoby,
 2. Dokonanie zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników Projektu,
 3. Dokonywanie płatności za przeprowadzone kursy i szkolenia:
  1. operator wszystkich wózków widłowych wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych;
  2. kurs prawa jazdy kat B+E;
 4. Informowanie uczestników projektu, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ponadto uczestnicy projektu pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skorzystali z trzydniowych warsztatów socjologicznych.Realizacja Projektu - Październik 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach tego projektu w miesiącu październiku 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia:
  1. Kursu operator wszystkich wózków widłowych wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych;
  2. Indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. Prowadzenie prawa jazdy kat. B+E dla 1 osoby,
 3. Prowadzenie kursu operator wszystkich wózków widłowych wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych w terminie 17.10.2004-30.10.2014;
 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego;
 5. Przeprowadzanie monitoringu realizowanych zadań,
 6. Współpraca z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych,
 7. Dokonanie zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników Projektu,
 8. Dokonywanie płatności za przeprowadzone kursy i szkolenia:
  1. doradztwo zawodowe;
  2. zespół ćwiczeń rehabilitacyjno-usprawniających
 9. Informowanie uczestników projektu, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ponadto uczestnicy projektu pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyjechali na dwutygodniowy wyjazdowy zespół ćwiczeń rehabilitacyjno-usprawniających, który odbył się w Sanatorium Uzdrowiskowym PIAST w Iwoniczu Zdrój.Realizacja Projektu - Wrzesiń 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach tego projektu w miesiącu wrześniu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia:
  1. Kursu operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
 2. Prowadzenie prawa jazdy kat. B+E dla 1 osoby,
 3. Prowadzenie kursu operator koparko-ładowarki,
 4. Prowadzenie szkolenia okresowego kierowcy zawodowego
 5. Przeprowadzanie monitoringu realizowanych zadań,
 6. Współpraca z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych,
 7. Dokonanie zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników Projektu,
 8. Dokonywanie płatności za przeprowadzone kursy i szkolenia:
  1. kurs opiekunka osób starszych z językiem niemieckim;
  2. szkolenie okresowe kierowcy zawodowego;
  3. kurs operator koparko-ładowarki;
 9. Informowanie uczestników projektu, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Realizacja Projektu - sierpień 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W SIERPNIU 2014 R.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu sierpniu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 

 1. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia:
  1. Kursu prawa jazdy kat. B+E dla 1 osoby, który trwać ma do 31 października 2014 r.
  2. Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego w wymiarze 35 godz. dla 1 kandydata, który uzyskał prawo każdy kat. C przed 10 września 2009r.
 2. Zakończenie kursu wizażu i stylizacji paznokci,
 3. Prowadzenie kursu operator koparko-ładowarki,
 4. Prowadzenie kursu opiekunka osób starszych z językiem niemieckim,
 5. Przeprowadzanie monitoringu realizowanych zadań,
 6. Współpraca z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych,
 7. Dokonanie zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników Projektu,
 8. Dokonywanie płatności za przeprowadzone kursy i szkolenia,
 9. Informowanie uczestników projektu, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Realizacja Projektu - lipiec 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W LIPCU 2014 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach tego projektu w miesiącu lipcu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Współpraca z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych,
 2. Przeprowadzanie monitoringu realizowanych zadań,
 3. Prowadzenie kursu wizażu i stylizacji paznokci,
 4. Prowadzenie kursu komputerowego,
 5. Prowadzenie kursu operator koparko-ładowarki,
 6. Dokonanie zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników Projektu,
 7. Informowanie uczestników projektu, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Realizacja Projektu - czerwiec 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W CZERWCU 2014 R.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu czerwcu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

    1. W związku z dokonanym przez Instytucje pośredniczącą podziałem środków finansowych zaistniała możliwość kontraktacji wolnych środków zwiększających wartość obecnie realizowanego projektu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku śląskim złożyło wniosek o dofinansowanie projektu systemowego: Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

    2. Informowanie organizatorów turnusów o uczestnikach projektu, którzy będą brali udział w turnusach rehabilitacyjnych.

    3. Przeprowadzanie z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” wywiadów środowiskowych w miejscu ich zamieszkania, aby stwierdzić, zasadność uczestnictwa tych osób w projekcie.

    4. Przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla 13 uczestników oraz dokonanie za nie płatności.

    5. Przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 20 uczestników oraz dokonanie za nie płatności.

    6. Dokonanie zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników Projektu.

    7. Dokonywanie płatności ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego za turnusy rehabilitacyjne.

    8. Dokonywanie płatności za turnusy rehabilitacyjne.

Realizacja Projektu - maj 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W MAJU 2014 R.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu maju 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

    1. Przeprowadzanie z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” wywiadów środowiskowych w miejscu ich zamieszkania, aby stwierdzić, zasadność uczestnictwa tych osób w projekcie.

    2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na działania przewidziane do realizacji w 2014 i 2015 roku

    3. Informowanie organizatorów turnusów o uczestnikach projektu, którzy będą brali udział w turnusach rehabilitacyjnych.

    4. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla 13 uczestników. Umowa zawarta została na okres od 14 maja 2014 r. do 13 czerwca 2014 r.

    5. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia:

        1. Kursu wizażu i stylizacji paznokci dla 2 uczestników w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

        2. Kursu opiekunka osób starszych z językiem niemieckim dla 4 uczestników w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

        3. Kursu krawieckiego dla 5 uczestników w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r..

    6. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenie Kursu komputerowego dla 2 uczestników. Umowa zawarta została na okres od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

    7. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenie Kursu prawa jazdy dla 7 uczestników w 2014 roku i 2 uczestników w 2015 r.. Umowa zawarta została na okres od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r.

    8. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenie Kursu operator koparko-ładowarki dla 5 uczestników w 2014 roku i 1 uczestnika w 2015 r. Umowa zawarta została na okres od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015r.

    9. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 20 uczestników w okresie od 16 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

    10. Dokonywanie płatności za umieszczenie w prasie lokalnej informacji na temat realizacji przez PCPR w Lwówku Śląskim ww. Projektu

    11. Dokonywanie płatności za turnusy rehabilitacyjne,

    12. Dokonywanie płatności ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego za turnusy rehabilitacyjne,
 Realizacja Projektu - kwiecień 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W KWIETNIU 2014 R.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dnia 29 kwietnia 2014 roku podpisany został aneks do umowy ramowej o dofinansowanie realizacji Projektu w celu realizacji ww. projektu w 2014 roku oraz w pierwszej połowie 2015 roku.

W latach 2014-2015 planuje się objąć wsparciem 28 osób, z których 20 stanowią osoby niepełnosprawne, pozostali to 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Potencjalni uczestnicy Projektu wyłonieni są z pośród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, którzy spełniają wymogi określone w Zasadach dotyczących realizacji Programu i jednocześnie wyrażają chęć uczestnictwa w w/w Projekcie.

Dla uczestników Projektu planuje się zastosować co najmniej po trzy instrumenty aktywnej integracji. Działania zaplanowane do realizacji to m in.:

 1. turnus rehabilitacyjny (kwota dofinansowania ze środków PFRON zostanie zaliczona jako wkład własny do projektu);

 2. zespół ćwiczeń rehabilitacyjno-usprawniających

 3. doradztwo zawodowe

 4. spotkania z psychologiem

Dotacja ze środków unijnych w okresie styczeń 2014- czerwiec 2015 wynosi 331 799,03 zł, konieczny wkład własny stanowi kwota 58 552,77 zł, pochodząca ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego przeznaczone na częściowe dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz środki JST przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków.

Łączna wartość projektu wynosi 390 351,80 zł.

W ramach tego projektu w miesiącu kwietniu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 Konsultacje i rozmowy z uczestnikami projektu w sprawie terminów oraz wyboru przez uczestników organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jak również ośrodków w których będą odbywać się indywidualne turnusy rehabilitacyjne. W turnusach uczestniczyć będzie 9 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym lub równoważnym wraz z opiekunami. Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, mające na celu ogólną poprawę sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, wyrobienie zaradności, pobudzenie i przygotowanie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Turnusy mają charakter ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, organizowane są w formie stacjonarnej i trwają co najmniej 14 dni.

    W dalszym ciągu ma miejsce informowanie uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie w 2014-2015r. szeregu działań związanych z realizacja Projektu

Realizacja Projektu - marzec 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W MARCU 2014 R.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dnia 17 marca 2014 roku Centrum otrzymało informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

W ramach tego projektu w miesiącu marcu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

    1. Odbyła się rekrutacja uczestników projektu ze złożonych formularzy uczestnictwa w projekcie na podstawie których, wyselekcjonowano z klientów PCPR w Lwówku Śląskim osoby zaliczane do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej wymagających pomocy w integracji ze społeczeństwem. Przy wyborze kierowano się sytuacją zawodową uczestników oraz ich ograniczeniami wskazanymi w formularzach. Grupę docelową stanowi 20 osób. Wybrano osoby, które rokują największe szanse na powrót do aktywności zawodowej w przyszłości, czyli cel projektu powinien zostać osiągnięty. Osoby, które wybrano do udziału w projekcie spełniają kryteria określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, zatrudnione- w gorszym położeniu, z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

    2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” szereg rozmów dotyczących ich uczestnictwa w Projekcie, aby ułatwić im wybór kursów oraz pomoc w wyborze odpowiedniego turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

    3. W miesiącu marcu odbyło się szacowanie wartości zamówień publicznych w celu realizacji projektu systemowego 2014 roku i 2015 roku.

    4. W dalszym ciągu ma miejsce informowanie uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Realizacja Projektu - luty 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W LUTYM 2014 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dnia 12 lutego 2014 roku Centrum otrzymało informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego W ramach tego projektu w miesiącu lutym 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Wydawanie i przyjmowanie przez pracowników PCPR w Lwówku Śląskim formularzy rekrutacyjnych uczestnictwa w projekcie „Nowe możliwości- wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim od osób zainteresowanych możliwością wzięcia udziału w projekcie oraz udzielanie informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, możliwościach skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej w zależności od konkretnych potrzeb osób zainteresowanych,
 2. Przeprowadzanie rozmów z potencjalnymi uczestnikami o ich zainteresowaniach, aby ułatwić im wybór kursów oraz pomoc w wyborze odpowiedniego turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu ze stopniem znacznym i umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym,
 3. Informowanie potencjalnych uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 4. Zawarcie umowy o przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w Ramach POKL w 2014 i 2015 r.
 5. Podpisanie umowy o aktualizowanie strony internetowej PCPR w Lwówku Śląskim w szczególności w kwestii dotyczącej realizacji ww. projektu.Realizacja Projektu - styczeń 2014

logo_poklgif [780x126]

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W STYCZNIU 2014 R.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu styczniu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 

    1. Zamieszczono zaproszenie do udziału w tegorocznym projekcie w lokalnych mediach, takich jak:

- strona internetowa Powiatu Lwóweckiego,

- strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim,

 

    1. Wykonano również plakaty zapraszające do udziału w Projekcie, które rozwieszone zostały w instytucjach działających min. na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych,

    2. Wydawano Formularze rekrutacyjne dla potencjalnych uczestników realizowanego w latach 2014-2015 Projektu,

    3. Przygotowano i złożono w terminie do dnia 29 stycznia 2014 roku wniosek o dofinansowanie projektu systemowego: Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

    4. Udzielano informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, możliwościach skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej w zależności od konkretnych potrzeb osób zainteresowanych.

    5. Informowano potencjalnych uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

GALERIA ZDJĘĆ

Warsztaty socjologiczne - ZOBACZ

Zespół ćwiczeń - ZOBACZ

Doradztwo zawodowe II - ZOBACZ

Operator wszystkich typów wózków widłowych - ZOBACZ

Prawo jazy kat. B - ZOBACZ

Okresowe Szkolenie kierowcy - ZOBACZ

Kurs koparko ładowarki - ZOBACZ

Kurs komputerowy - ZOBACZ

Wizaż i stylizacja paznokci - ZOBACZ

Opiekunka osób starszych - ZOBACZ

Doradztwo zawodowe 2014 - ZOBACZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl