Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lwóweckim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim serdecznie zachęca do udziału w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych. Na spotkaniu będzie możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń, konsultacji oraz wzajemnej integracji pomiędzy rodzinami zastępczymi.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia składa się z rodzin zastępczych skupionych wokół wspólnego problemu lub kilku powiązanych problemów. Założeniem spotkań jest wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu problemów i rozwiązywaniu ich. Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, uczestnicy dzielą się swoimi troskami i obawami.

Wszelkie informacje na temat Grupy Wsparcia, mogą Państwo uzyskać pod nr. tel. 796-676-223

Harmonogram spotkań grup wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Miejsce: PCPR w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, pok. 108

 

MIESIĄC

DATA

GODZINA

Styczeń

14.01.2020 r.

11.00 – 13.00

Luty

11.02.2020 r.

11.00  - 13.00

Marzec

10.03.2020 r.

9.00 – 11.00 prowadzone przez pracownika tut. Centrum

Kwiecień

14.04.2020 r.

11.00 – 13.00

Maj

12.05.2020 r.

11.00 – 13.00

Czerwiec

09.06.2020 r.

9.00 – 11.00 prowadzone przez pracownika tut. Centrum

Lipiec

14.07.2020 r.

11.00 – 13.00

Sierpień

11.08.2020 r.

11.00 – 13.00

Wrzesień

08.09.2020 r.

9.00 – 11.00 prowadzone przez pracownika tut. Centrum

Październik

13.10.2020 r.

11.00 – 13.00

Listopad

10.11.2020 r.

9.00 – 11.00 prowadzone przez pracownika tut. Centrum

Grudzień

08.12.2020 r.

11.00 – 13.00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl