Uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego


Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/42/17


  uchwala_powiatu_nr_xxxi_24_17.pdf


  Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/11/16

  Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/71/15

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo — leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

  Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/28/14

Utworzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Lwówku Śląskim

  Uchwała Rady Powiatu Nr 5/87/1999

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

{file16026}

Regulamin organizacyjny PCPR

  Uchwała Rady Powiatu Nr 42/87/2007

Zmiany regulaminu organizacyjnego PCPR

  Uchwała Rady Powiatu Nr 99/51/2008

  Uchwała Rady Powiatu Nr 156/09/2009

Regulamin przyznawania dofinansowań w turnusach rechabilitacyjnych finansowanych ze środków PFRON

  Uchwała Rady Powiatu Nr 191/17/2006

  Regulamin do uchwały Nr 191/17/2006

  Uzasadnienie do uchwały Nr 191/17/2006

Procedury ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier ze środków PFRON

  Uchwała Rady Powiatu Nr 52/114/2007

Zarządzenie Starosty w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków dot. dofinansowania ze środków PFRON

  Zarządzenie Nr OR. 0135-24/2008

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu lwóweckiego

  Załącznik do uchwała Nr 31/83/2008

  Zadania planowane na lata 2009 - 2013

  Cel przygotowania strategii

  Plan zadań na lata 2008 - 2015

  Realizacja strategii

Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 - 2015

  Uchwała Rady Powiatu Nr 38/32/2009

  Uzasadnienie do uchwały Nr 38/32/09

  Plan działań na lata 2009 - 2015

  Załącznik do uchwały Nr 38/32/09

zmiany 2009

  Uchwała Rady Powiatu Nr 39/35/2009

  Załącznik do uchwały Nr 39/35/09

  Uzasadnienie do uchwały Nr 39/35/2009

zmiany 2010

  Uchwała Rady Powiatu

  Załącznik do uchwały

  Uzasadnienie do uchwały

zmiany 2011

  Zmiany w ustawie o rodzinach zastępczychPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl