Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.12.2014, 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2014, 15:30

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


więcej informacji: http://www.bip.lwoweksl.epcpr.pl/index.php?id=152


Psycholog


Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.12.2014, 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2014, 15:30

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


więcej informacji: http://www.bip.lwoweksl.epcpr.pl/index.php?id=152

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl