Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.12.2014, 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2014, 15:30

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


więcej informacji: http://www.bip.lwoweksl.epcpr.pl/index.php?id=152


Psycholog


Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.12.2014, 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2014, 15:30

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


więcej informacji: http://www.bip.lwoweksl.epcpr.pl/index.php?id=152Facylitator Programu korekcyjno-edukacyjnego

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.06.2020, 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.06.2020, 15:30

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


więcej informacji: http://pcprlwowekslaski.bipstrona.pl/wiadomosci/9569/wiadomosc/478029/nabor_kandydatow_do_pelnienia_funkcji_facylitatora_programu_kore

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl