KADRA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
 STANOWISKO  IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU NR TEL.
Kierownik  Izabela Romanek pokój 13 75 782 56 41
Główny księgowy Agnieszka
Suszek
pokój 12 75 782 30 73
Starszy
pracownik socjalny
Anna Baszak pokój 12 75 782 30 73
Specjalista
pracy
socjalnej

Agnieszka
Gąsiorek

pokój 11 75 782 56 17
Inspektor

Magdalena Strzelecka

pokój 11 75 782 56 17

Inspektor ds. osób
niepełnosprawnych

Agnieszka
Czarnecka-Walasik

pokój 1 75 782 56 41

Podinspektor

Wioleta Miczurska

pokój 1 75 782 56 41
Pracownik biurowy

Paulina Grabowiecka

pokój 1 75 782 56 41
Koordynatorzy
rodzinnej pieczy
zastępczej

Karolina Barszczyk

Justyna Uboga

Katarzyna Moch

Anna Połchowska

Ewa Wypych

pokój 109

pokój 108

pokój 108

pokój 107

pokój 109

796 676 065

796 676 395

796 676 223

796 676 715

796 676 221

Psycholog

Magdalena
Wiśniewska

Eliza Kiewra

pokój 107 796 676 714

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl